عنوان آگهی :

فولکس گل مدل 85

مدل :

1385

کارکرد :

رنگ :

بژ متاليك

قیمت :

تماس بگیری

موبایل/ثابت :

09126479057

توضیحات :

بیمه تا اردیبهشت 

فنی سالم 

لطفا برای سایر شرایط و قیمت

تماس حاصل فرمایید