عنوان آگهی :

فولکس گل مدل84

مدل :

1384

کارکرد :

رنگ :

نقره اي

قیمت :

موبایل/ثابت :

09038306981

توضیحات :

مدل ۸۴
دور رنگ
موتور تازه تعمیر
بیمه تا برج ۷
معاینه بیست روزه انجام شده