عنوان آگهی :

گل 86

مدل :

1386

کارکرد :

140000

رنگ :

نقره ای

قیمت :

35

موبایل/ثابت :

09358725825

توضیحات :

یسمه تا برج 4 تخفیف کامل

توضیحات تکمیلی در تماس