فولکس گل مدل 85

برای مشاهده نزدیکتر آگهی نشانگر ماوس را بر روی عکس حرکت دهید

فولکس گل مدل 85
فولکس گل مدل 85
فولکس گل مدل 85
فولکس گل مدل 85

فولکس گل مدل 85قیمت : 115,000,000 تومان
شماره تماس : 9369929140
برند خودرو : سواری گل
نوع خودرو : فولکس واگن


کارکرد 230 
کاپوت و گلگیر سمت راننده رنگ، کلگیر عقب و در صندوق یه کف دست رنگ
جلو عقب پلمپ شاسی سقف ستون پلمپ
لاستیک نو
گیربکس آئودی انداختم تازه تعویض
فنی و جلو بندی فوقالعاده
بیمه1 سال