فولکس گل مدل 84

برای مشاهده نزدیکتر آگهی نشانگر ماوس را بر روی عکس حرکت دهید

فولکس گل مدل 84
فولکس گل مدل 84
فولکس گل مدل 84
فولکس گل مدل 84
فولکس گل مدل 84
فولکس گل مدل 84

فولکس گل مدل 84قیمت : لطفا تماس بگیرید تومان
شماره تماس : 9183588688
برند خودرو : گل
نوع خودرو : فولکس واگن


گل مدل 84   رنگ نقره ای.
سمت شاگرد کلر پاشیده شده.
بیمه 7ماه
فنی سالم
کاپوت.سقف.جعبه بدون رنگ و خوردگی.
شاسی سالم.
ضبط باند.
کولر روشن.