فولکس گل مدل84

برای مشاهده نزدیکتر آگهی نشانگر ماوس را بر روی عکس حرکت دهید

فولکس گل مدل84
فولکس گل مدل84
فولکس گل مدل84
فولکس گل مدل84
فولکس گل مدل84
فولکس گل مدل84

فولکس گل مدل84قیمت : توافقی لطفا تماس بگیرید تومان
شماره تماس : 9373178787
برند خودرو : سواری
نوع خودرو : گل


فولکس گل مدل 84 دور رنگ 

390000 کارکرده جلو و عقب ماشبن پلمپ سقف بی رنگ