فروش فولکس گل

برای مشاهده نزدیکتر آگهی نشانگر ماوس را بر روی عکس حرکت دهید

فروش فولکس گل

فروش فولکس گلقیمت : توافقی
شماره تماس : 9111960673
برند خودرو : سواری
نوع خودرو : Gol


یه کف دست گلگیر عقب رنگ داره

فولکس گل تمیز به فروش می رسد تمام مصرفی ها عوض شده است