فولکس گل مدل 84

برای مشاهده نزدیکتر آگهی نشانگر ماوس را بر روی عکس حرکت دهید

فولکس گل مدل 84
فولکس گل مدل 84
فولکس گل مدل 84
فولکس گل مدل 84

فولکس گل مدل 84قیمت : توافقی
شماره تماس : 9216086211
برند خودرو : گل
نوع خودرو : فولکس واگن


مدل 84
کاکرد 160
جلو و عقب بدون رنگ
چهار حلقه لاستیک نو
مدت بیمه تا برج 10