فولکس گل مدل 86

برای مشاهده نزدیکتر آگهی نشانگر ماوس را بر روی عکس حرکت دهید

فولکس گل مدل 86
فولکس گل مدل 86
فولکس گل مدل 86

فولکس گل مدل 86قیمت : 110,000,000 تومان
شماره تماس : 9120985112
برند خودرو : گل
نوع خودرو : فولکس واگن


 

مدل 1386
تمام رنگ شاسی ها بدون ضربه لاستیک 90 درصد بیمه 12 ماه موتور تازه تعمیر

بازدید بوکان