عنوان
دستمزد مدیر فولکس واگن کاهش پیدا می کند
توضیحات
فولکس واگن سرگرم برنامه‌ریزی برای محدود کردن بسته پاداش مدیرعامل خود به ۱۰ میلیون یورو (۱۰.۷ میلیون دلار) و حفظ حقوق اعضای هیات مدیره در پایین این سطح است. به گزارش ایسنا، نشریه هندلزبلات به نقل از یک منبع آگاه نوشت: تحت این برنامه‌ها، مدیران یک حقوق ثابت بالاتر و یک پرداختی متغیر کمتر دریافت می کنند و پاداشها به سود سهام و قیمت سهام فولکس واگن بستگی خواهند داشت. مدیران همچنین در سهام شرکت سرمایه‌گذاری خواهند کرد که به مدت چند سال در اختیار خواهند داشت. هیات نظارتی فولکس واگن مدتی است که سرگرم کار برروی مقررات جدید حقوق مدیر است. ۲۰ عضو این هیات قرار است برنامه‌های مذکور را در نشست آتی خود که ۲۴ فوریه برگزار می‌شود، مورد بحث و بررسی قرار دهند. بر اساس گزارش رویترز، فولکس واگن پیش از این هم بر سر حقوق مدیران مورد انتقاد قرار گرفته بود. مارتین وینترکورن، مدیرعامل سابق فولکس واگن سابق بر این بهترین دریافتی را در میان مدیران شرکتهای بزرگ آلمان داشت و در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۶ میلیون یورو دریافت کرد. این رقم در سال ۲۰۱۵ نصف شد با این همه وی با وجود سقوط ارزش سهام شرکت پس از افشای رسوایی آلایندگی، ۷.۳ میلیون یورو حقوق ثابت و پاداش دریافت کرد.