عنوان
اطلاعات موتور گل
توضیحات

خروجی : 73 کیلو وات  (3/99 اسب) در 5250 دور

حداکثر گشتاور(تورک):152 در 3000 دور به نیوتون متر

تعداد سیلندر ها/حجم /نسبت تراکم :4/1781 سانتی متر مکعب / 9:1/ 9

ظرفیت روغن موتور: بدون فیلتر 3 یا 3.5 با فیلتر (به لیتر)

حداکثر سرعت به کیلومتر در ساعت:179

شتاب 0 تا 100 کیلومتر در ساعت:3/11 (به ثانیه)

وزن مجاز:1297 کیلو گرم

وزن خالی:927 کیلو گرم

حداکثر وزن مجاز روی اکسل جلو:790 کیلو گرم

حداکثر وزن مجاز روی اکسل عقب:670 کیلوگرم