عنوان آگهی :

فولکس گل

مدل :

1384

کارکرد :

رنگ :

بژ متالیک

قیمت :

لطفا تماس بگیرید

موبایل/ثابت :

09129325436

توضیحات :

مدل ۸۴-۵سال تخفیف بیمه

-۹ماه تاریخ بیمه