عنوان آگهی :

گل مدل ۸۷

مدل :

۸۷

کارکرد :

۹۲هزار تا

رنگ :

سفيد

قیمت :

۷۵میلیون تومن

موبایل/ثابت :

۰۹۱۱۴۵۵۴۶۳۶

توضیحات :

 گل فروشی ۹۲هزارتا کارکرد بیرنگ مدل ۸۷ بدون ۱ریال خرج