عنوان آگهی :

گل 86

مدل :

1386

کارکرد :

رنگ :

نوک مدادی

قیمت :

موبایل/ثابت :

09124656285

توضیحات :

تخفیف بیمه 7 سال بیمه 5 ماه سه پلمپ فنی سالم