عنوان آگهی :

گل سفید فروشی

مدل :

کارکرد :

رنگ :

قیمت :

موبایل/ثابت :

٠٩١٢٣٤٠٧٥٦٨

توضیحات :
مدل ۸۴رنگ سفیدتمام رنگ .موتورگیربکس درحد.ضبط وباندپاینر.بیمه تابرج ۱۰تمام تخفیف.لاستیک ها۷۰%.ایربک هاسالم.شماره تماس:۰۹۱۴۴۴۵۹۳۵۴