عنوان آگهی :

مدل :

١٣٨٧ يا ٨٨

کارکرد :

كم كاركرد

رنگ :

سفيد

قیمت :

توافقي

موبایل/ثابت :

09388616958

توضیحات :