عنوان آگهی :

مدل :

کارکرد :

1400000

رنگ :

سفید صدفی

قیمت :

110000000

موبایل/ثابت :

09194543965

توضیحات :